இலக்கியம்கவிதைகள்

இருபது தரும் மயக்கமும் விழிப்பும்

ராதா விஸ்வநாதன்7-images
ஆறு வழிச் சாலைகள்
அதில் குழிகளுக்கோர் குறைவில்லை
எதையோ எட்டிப் பிடிக்கும் வேகத்தில்
நகரப் பேருந்து
கூட்ட நெரிசல் தரும் குலுக்கல்கள்
ஆஹா….
அன்று தென்றலாய் தீண்ட
இன்றோ
நெருப்பாய் எரிகிறதே
காரணம்
அன்று கும்பலில்
நான் நின்றேன் இருபது வயதில்
இன்று கும்பலில்

இருபது வயதில் என் மகள்…….

படத்துக்கு நன்றி

http://www.worldrenew.net/our-stories/team/mark-vanderwees/dark-world-human-trafficking

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

Comment here