முக்கோணக் கிளிகள் படக்கதை – 6

0

– சி. ஜெய பாரதன்

முக்கோணக் கிளிகள்
(பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​)

படக்கதை –6

Triple Parrots

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா
வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்
ஓவியர் : தமிழ்

Mukkonakkilikal - 21Mukkonakkilikal - 22Mukkonakkilikal - 23Mukkonakkilikal - 24

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *