கே. ரவி

 

பாடியிருப்பவர்  : எஸ்.பி. பாலசுப்பிரமணியம்

மந்த்ர ரூபம்

{கேட்டு மகிழ சொடுக்குங்கள் மேலே}

sivan5

மந்த்ர ரூபம் மந்த ஹாஸம்

மன்மதனை வென்ற சிவ வைராக்யம் – மணி

கண்டனே உந்தன் மலர்ப்பதம் – துணை

கொண்டவர்க்கு வழி புலப்படும்

 

தென்றலோடொரு செந்தழலெழுந் தன்று செய்தது

நர்த்தனம் – சிவ

நர்த்தனம் – அந்தச்

சங்கமத்தில் வந்த சந்திரன் – ஒளி

பொங்கித் ததும்பும் எழில் பாலகன்

மந்த்ர ரூபம் மந்த ஹாஸம்

 

தன்னையிழக்கும் சரணாகதி அதில் வந்துசிரிக்கும் முகம் முழுமதி

தேகமேயொரு யோகசாதனம் உணர வைக்குமுன்

பெருவழி

தத்வமஸி என்ற தத்துவம் – உன்

சன்னிதிக்குள் வரும் அனுபவம்

மந்த்ர ரூபம் மந்த ஹாஸம்.

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

1 thought on “மந்த்ர ரூபம்

  1. AdadA! MaRupadiyum maNikaNdanai manakkN mun niRuththum pAdal..

    UnakkAka mattumE  sAththiyamAna  manthiras soRkaL..

    KEtkum poOthE paravasam…

    NanRi, naNbA

    Su.Ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *