கே.ரவி

 

[mixcloud]http://www.mixcloud.com/Vallamai/%E0%AE%A8%E0%AE%99%E0%AE%95/[/mixcloud]

 

நங்கையுன் கன்னங்களில்South Indian Beautiful Girls Wallpaper7

பொன்னந்தி வண்ணங்களில்

நாணவில்லை வரைந்த பின்னே

வானவில்லைக் காணவில்லையடி ஹோ!

தங்கத் தடாகத்தில் தாமரைபோல் என்

நெஞ்சத் தடாகத்தில் அழகு முகம்

பேரொளியாக மலர்ந்த பின்னே

வேறொளி இங்கே தேவையில்லையடி ஹோ!

(நங்கை உன் கன்னங்களில்)

 

 

கங்கையைப் போலுன் அங்கமெலாம் ஒரு

காதல் நதிபுரள – என்

கண்ணசைவில் ஒரு மின்விசையாய் உன்

சின்ன இடைதுவள – உன்

தோள்களிலே ஒரு தூளியமைத்துத்

தூங்கட்டுமா அழகே – உன்

வேல்விழிகள் என் மேல்படும் போதின்ப

வேதனைதான் உயிரே

(நங்கை உன் கன்னங்களில்)

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க