கிரேசி மோகன்

 

September 1… 1896… A boy came to Arunachala to abide there forever… He was the silent sage, Ramana Maharshi….   Arunachala!

ramana-boy
“செப்டெம்பர் ஒன்றின்று, சின்னஞ் சிறுவராய்,
அப்பன்தன் வீடு அருணைக்கு, -சுப்பன்(சுப்ரமண்ய அவதாரம் பகவான்)
குடிபுகுந்த நன்நாள், குருவே வணக்கம்,
மடிபுகுந்தோம் அண்ணா மலை”….கிரேசி மோகன்….

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *