-நாகினி

நிற்க இடமில்லை
மரங்களைச் சாய்த்து
எழுந்தன குடியிருப்புகள்…

****

பெருக்கெடுக்கும் வெள்ளம்
குறையவே இல்லை
பிறவி மழை…

****
போக்குவரத்து நெரிசல்
போகாத வலி(ழி)யில்
ஆட்டோ ஈன்றது மகவு…

****
வயல்வெளி குடியிருப்பு வளாகமாக
முளைத்தும் குறையவில்லை
நடைபாதை வசிப்பிடம்…!!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *