முக்கோணக் கிளிகள் (பெரிதாக்கப்பட்ட நெடுங்கதை)

0

படக்கதை – 23

முடிவுக் காட்சி

++++++++

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்

ஓவியர் : தமிழ்

  ++++++++

Mukkonakkilikal - 89Mukkonakkilikal - 90Mukkonakkilikal - 91Mukkonakkilikal - 92

முற்றும்

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *