கவிஞர் காவிரிமைந்தன்.

 

kaathalar thinam

 

கவிதை என்னும் கனிமொழியில் தினம் உருகிக் கிடப்பதால் வாலி அவர்களின் வார்த்தைகள் அனைத்தும் முத்து முத்தாகவு உதிர்கின்றன!  அழகு என்னும் ஆபரணத்தை மங்கை அணிந்து வரும் போதிலே அதை வர்ணிக்க வேண்டும் என்றால் சொல்லவும் வேண்டுமோ? “பல்லவன் சிற்பிகள் அன்று பண்ணிய சிற்பத்தில் ஒன்று பெண்ணென வந்தது இன்று சிலையே!” என்று  வார்த்தையில் வரைந்தளிக்க வாலியால்தான் முடிகிறது! காதலர் தினம் பாடல் தினம்தோறும் பாடலாம் போல்!

படைத்தான் இறைவன் உனையே
மலைத்தான் உடனே அவனே
அழகைப் படைக்கும் திறமை முழுக்க
உன்னுடன் சார்ந்தது என்னுடன் சேர்ந்தது
விடிய விடிய மடியில் கிடக்கும்
பொன் வீணை உன் மேனி
மீட்டட்டும் என் மேனி
விரைவினில் வந்து கலந்திடு
விரல்பட மெல்லக் கனிந்திடு

இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் இனிய இசையில் அழகைச் சுமந்துவரும் ஆனந்த பைரவிகள்! ஒவ்வொரு பாடலிலும் உயிர்ப்பு விசைகலந்து அளித்துள்ளார் போலும்.. வரிகள் எவ்வண்ணம் மின்னுகின்றனவோ அவ்வண்ணமே இசையும் இங்கே ஆடிப்பாடி.. வருகிறது!

பல்லவன் சிற்பிகள் அன்று
பண்ணிய சிற்பத்தில் ஒன்று
பெண்ணென வந்தது இன்று சிலையே
பல்லவன் சிற்பிகள் அன்று
பண்ணிய சிற்பத்தில் ஒன்று
பெண்ணென வந்தது இன்று சிலையே
உந்தன் அழகுக்கில்லை ஈடு
தினம் தினம் உனை நினைக்கிறேன்
துரும்பென உடல் இளைக்கிறேன்
உயிர் கொண்டு வரும் பதுமையே
உனைவிட இல்லை புதுமையே
உன் புகழ் வையமும் சொல்ல
சித்தன்ன வாசலில் உள்ள
சித்திரம் வெட்குது மெல்ல உயிரே
உன் புகழ் வையமும் சொல்ல
சித்தன்ன வாசலில் உள்ள
சித்திரம் வெட்குது மெல்ல
நல்ல நாள் உனைச்சேரும் நாள்தான்

வற்றாத ஜீவநதிபோல் வரிகள் விழ எக்காலமும் கேட்டு மயங்கும் இசையை ரகுமான் தர இயக்குனர் கதிர் இயக்கத்தில் காதலர் தினம் கானங்கள் காலகாலம் நிலைக்கும் என்பது கன்னித்தமிழின் தீர்ப்பு! உயிர்கொண்ட ஓவியமாய் உலவி வரும் பேரழகை உள்ளத்தில் வாங்கி கவிதைமலர்களால் அலங்கரித்து வாலி அவர்கள் செய்திருக்கும் பணி பாராட்டத்தக்கது! இக்காலத்தில் இதுபோன்ற பாடலா என்று கேள்வியெழ வைத்தது.  பிறகுதான் கவிஞர் வாலியின் கைவண்ணத்தில் தெரிந்தது! காலகாலமாய் கவிஞர்கள் காதலை எழுதிக்குவித்திருந்தாலும் இன்னும் எழுத இதோ இருக்கிறது என்று காட்டியிருக்கும் அற்புதக்கவிஞர் வாலியின் விரல்களுக்கு நன்றி! நல்லதோர் பாடலை நற்றமிழ் புனைந்து நடமாடவிட்டிருக்கும் அத்தனைக் கலைஞரகளுக்கும் உள்ளத்து நன்றிகளை உரித்தாக்குகின்றேன்!

காணொளி: http://www.youtube.com/watch?v=K7lE7n_mc1I

படம்: காதலர் தினம்
பாடல்: வாலி
இசை: AR ரஹ்மான்
பாடியவர்: உன்னி மேனன்
…………………………………………………………..
என்ன விலை அழகே …
என்ன விலை அழகே …
சொன்ன விலைக்கு வாங்க வருவேன்
விலை உயிர் என்றாலும் தருவேன்
இந்த அழகைக்கண்டு வியந்து போகிறேன்
ஒரு மொழியில்லாமல் மௌனமாகிறேன்
ஒரு மொழியில்லாமல் மௌனமாகிறேன்

என்ன விலை அழகே
சொன்ன விலைக்கு வாங்க வருவேன்
விலை உயிர் என்றாலும் தருவேன்
இந்த அழகைக்கண்டு வியந்து போகிறேன் ஓ
ஒரு மொழியில்லாமல்
ஒரு மொழியில்லாமல் மௌனமாகிறேன்..
ஒரு மொழியில்லாமல் மௌனமாகிறேன்..

படைத்தான் இறைவன் உனையே
மலைத்தான் உடனே அவனே
அழகைப் படைக்கும் திறமை முழுக்க
உன்னுடன் சார்ந்தது என் விழி சேர்ந்தது
விடிய விடிய மடியில் கிடக்கும்
பொன் வீணை உன் மேனி
மீட்டட்டும் என் மேனி
விரைவினில் வந்து கலந்திடு
விரல்பட மெல்லக் கனிந்திடு
உடல் மட்டும் இங்கு கிடக்குது
உடன் வந்து நீயும் உயிர் கொடு
பல்லவன் சிற்பிகள் அன்று
பண்ணிய சிற்பத்தில் ஒன்று
பெண்ணென வந்தது இன்று சிலையே
பல்லவன் சிற்பிகள் அன்று
பண்ணிய சிற்பத்தில் ஒன்று
பெண்ணென வந்தது இன்று சிலையே
உந்தன் அழகுக்கில்லை ஈடு
என்ன விலை அழகே
சொன்ன விலைக்கு வாங்க வருவேன்
விலை உயிர் என்றாலும் தருவேன்
இந்த அழகைக்கண்டு வியந்து போகிறேன் ஓ..
ஒரு மொழியில்லாமல்
ஒரு மொழியில்லாமல் மௌனமாகிறேன்

உயிரே உனையே நினைந்து
விழி நீர் மழையில் நனைந்து
இமையில் இருக்கும் இரவு உறக்கம்
கண் விட்டுப் போயாச்சு
காரணம் நீயாச்சு
நிலவு எரிக்க நினைவு கொதிக்க
ஆராத நெஞ்சாச்சு ஆகாரம் நஞ்சாச்சு
தினம் தினம் உனை நினைக்கிறேன்
துரும்பென உடல் இளைக்கிறேன்
உயிர் கொண்டு வரும் பதுமையே
உனைவிட இல்லை புதுமையே
உன் புகழ் வையமும் சொல்ல
சிற்றென்ன வாசலில் உள்ள
சித்திரம் வெட்குது மெல்ல உயிரே
உன் புகழ் வையமும் சொல்ல
சிற்றென்ன வாசலில் உள்ள
சித்திரம் வெட்குது மெல்ல லல்லலா
உன்னை நாளும் சேரும் நாள்தான்

என்ன விலை அழகே
என்ன விலை அழகே
சொன்ன விலைக்கு வாங்க வருவேன்
விலை உயிர் என்றாலும் தருவேன்
இந்த அழகைக்கண்டு வியந்து போகிறேன் ஓ
ஒரு மொழியில்லாமல்
ஒரு மொழியில்லாமல் மௌனமாகிறேன்..
ஒரு மொழியில்லாமல் மௌனமாகிறேன் ..
ஒரு மொழியில்லாமல் மௌனமாகிறேன் ..

vaali(1)ar-rahman-dc-0306_0_0_0_0_1unnimenonKadhalar_Dhinam_DVD_Cover

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *