இலக்கியம்கவிதைகள்

பசி…

-செண்பக ஜெகதீசன்

குப்பை பொறுக்கும் சிறுவனுக்குக்          WastepickersDelhi
காகிதத்தில் தெரிவதில்லை
கவிதை…

தெரிந்தது அவனுக்கு,
காகிதமே கவிதையாக-
அறிவுப் பசிக்கு அல்ல,
வயிற்றுப் பசிக்கு…!

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க