திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

crazy

தாயின் மடிகண்டு தாவும்சேய்க் கன்றேபோல்,
ஆயனவன் தோள்கண்ட தாய்ப்பசு, – பாய்ந்துரைப்பு,
தாளே கதியென்று வாளாய்க் கிடந்தேனே!,
தோள்தந்தாய் தோளேதந் தாய் …. கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க