திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

keshav

”தேவாதி  தேவனின் மோவாயைப் பால்பசு

 ஆவாய்  வருட, அடைக்கல -நாவாய்(கப்பல்)

 முராரிஅதை  தூக்கி முகத்தை  அளிப்பு:

 கராரவிந் தம்கேசவ் கை’’….கிரேசி மோகன்….
Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க