திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

crazy

புல்லாங் குழலால் பவுலிங், அவுட்டாக்கி,
தள்ளுகிறான் ராகத் துவேஷத்தை, -வல்லானே,
தீராத ஆட்டத்தை, மாறாத தோட்டத்தில்(பிருந்தாவனம்),
சீராக ஆடிடும் சேய் ……

துடைப்பங் கழியைத் துணிப்பட்டால் மூடிப்,
படைத்தாய் பிறவிப் பிணியை, -இடைப்பையா,
தீராவுன் ஆட்டத்தில், தோள்கொடுக்கும் தோழனெனைப்,
பாரா திருப்பதேன் பகர் ….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க