திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

crazy

“கண்ணனின் வெற்றியின் காரணப் பெண்மணி –
பின்னிருக்கும் ராணி (ப்ராணி ) பசுமாதா ; –
தன்னிருப்பாய் மெய்கொண்ட வெண்ணைபால்
நெய்தயிர் தந்தருளும் வைகுண்ட கோமாத வம் “….கிரேசி மோகன்

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க