ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் – 19

சி. ஜெயபாரதன்.

கலில் கிப்ரான்

(1883-1931)

ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள்

மூலம் : கலில் கிப்ரான்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

நமது பூமி

நமது பூமி
____________________________

“தீவினையை எதிர்த்துப் போராடும் போது ஒருவன் எல்லை மீறுவது நல்லது ! ஏனெனில் மிதவாதியாக இருந்தால் மெய்ப்பாடுகளை அறிவிக்கும் போது பாதி உண்மையைத்தான் அவன் வெளியிடுகிறான் ! அடுத்த பாதியை பொதுமக்கள் சினத்துக்கு அஞ்சி அவன் ஒளித்து வைக்கிறான்.”
கலில் கிப்ரான். (The Narcotics & Dissecting Knives)
____________________________

புவியின் நியதி
____________________________
கற்றுக் கொண்டேன் :
மக்களின் விதியே உன் சட்டம் !
அறிந்து கொண்டேன் :
மரக் கிளையைத் தன் புயலால்
ஒடிக்காதவன் களைத்து
மரணம் அடைவான்
முடிவிலே !
புரட்சியைப் பயன்படுத்தி
உலர்ந்த சருகுகளை
ஒதுக்காதவன்
மெதுவாகச் சாவான் !
___________

எத்தகைப் பரிவு உள்ளது
பூமியே உனக்கு !
இல்லாமையில் உழன்ற தற்கும்
எல்லாம் செழித்த தற்கும்
இடையே
இழப்புற்ற குழந்தைகள் மேல்
எத்தகை உறுதி உள்ளது
உனது பாசம் !
உறுமுகிறோம் நாமெல்லாம் !
முறுவல் புரிவாய் நீ !
நிலையற்றோர் நாமெல்லாம் !
நீங்காதது நீ !
தெய்வ நிந்தனை செய்வோம்
நாமெல்லாம் !
புனிதப் பணிக்கு நீ !
அழுக்காக் குவோம் நாமெல்லாம் !
விழுமப் படுத்துவாய் நீ !
____________

கனவுக ளின்றித் தூங்குவோம்
நாமெல்லாம் !
கனவுகள் காண்பாய் நீ
நித்திய விழிப்பில் ! உன்
நெஞ்சில் நுழைப்போம்
ஈட்டியும் வாளும் !
காயத்தை ஆற்றிக் கொள்வாய்
ஆயிலை ஊற்றி !
எலும்பையும்
எரிந்த மண்டை ஓட்டையும்
விதைக்கிறோம்
நின் நிலத்தின் மீது !
அவற்றிலிருந்து
சைப்பிரஸ் மரங்களை
வளர்ப்பது நீ !
_______________

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.