திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

keshav

”ஆயுத (எழுத்து) பூஜை’’….
—————————————————-
 

”மீட்ட ஒருகை, மெருகூட்ட  மற்றோர்கை,

 பாட்டின் சுருதியைப்  போட்டொருகை, -காட்டும்,

 பலேபேஷ் அபிநயம்,  போட்டபடி ஒர்கை,

 தலேபா ரதிடர்பன் தா’’….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க