திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

e0a902f0-675a-4ba7-8dd5-4066c120cf5b

”நின்றான், கிடந்தான்பின், சென்றாயர் பாடியில்
குன்றாய் அமர்ந்து குழலூதி , -அன்று
பசுக்களை மேய்த்தவன், பாரதம் செய்ய
இசைக்கின்றான் கீதையை இன்று’’….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க