90ebd516-bea1-44c1-8edd-d5da6e001f58

 

”ஊதல் குழல்தொழில், ஊதி ய(ம்)அனன்யம்,
ஓதல் மறைகீதை ஓய்வவர்க்கு: -போதலும்
பின்பவ தாரமாய் பூமி புகுதலும்
மண்பளு போக்கும் மனசு”….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *