திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

”ஆண்டாள் -9”….
———————————

a7ad4b77-2cff-40df-8634-511108001ad9

”’தூமணி மாடத்” திருப்பாவை இன்றுரைத்தாள்,
கோமள கோகிலக் கோதையார்: -மாமாயன்,
பன்னிரெண்டு(துவாதஸ) நாமம் புகன்றுடுவீர் பாவைகாள்,
கண்ணிரெண்டில் மின்னும் கதிர்”….கிரேசி மோகன்….

கோகிலம் -கிளி….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க