நந்தியின் இரு கொம்புகளுக்கிடையே நடனமாடும் சிவனின் “பிரதோஷ ஆட்டம் ” போல் ஆட மைத்துனன் நம்பிக்கு ஆசை போலும் ….

aff09be3-a47f-454a-aebf-c12d390ed191

“கொம்புக்கு மத்தியில் கூத்தாடும் ,நாளைய
நம்பிக்கை நர்த்தனன் நந்தலாலா : – சம்புக்குப் ,
போட்டியாய் கண்ணன் பிரதோஷ கோலத்தைக்,
காட்டியது கேசவ் கலை”….கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *