திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

b1bd6b1b-a076-4812-9c8c-be000dc0a48c

“புத்தருக்கு போதிமரம் ,கர்த்தர் மரம்சிலுவை
அத்தன் சிவபிரானுக்(கு) ஆலமரம்; -சத்வ
விசுவரூப கண்ணனுக்கு வாத்ஸல்யம் என்றும்
பசுமரத்தைப் பற்றும் பரிவு”….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க