திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

0342c36f-0d66-41ca-814e-febeb2f48111

CALL – மேல் -CALL போட்டிடும் குந்தி மகனுக்காய்
கால்மேல்கால் போட்டபடி குந்தியிவன், – கால்மேல்
பசுவருடல் கூடப் பொருட்படுத் தாமல்
அசுவரதத் தட்டில் அமர்வு …. கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க