கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

24 – நவம்பர் பகவான் அரவிந்தர் சித்தி நாள்….!

aurobindo-gosh
——————————————————————————-

”சித்திநாள் இன்றுகாண், சீலர் அரவிந்தர்
முத்தி அடைந்த மதர்மகான் -பக்தியில்
ஊன்றித் திளைப்பீர்காள் ஊன்றிடும் கோலவர்தான்
தோன்றி தவசிங்கத் தூண்”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க