ரா.பார்த்தசாரதி

 

  எதில்  கலப்படம் இல்லை?

வாயை புண்ணாக்கும் புகையிலையிலும், குளிர் பானத்திலும் கலப்படம்!

உயிர் காக்கும் மருந்திலும் கலப்படம்  செய்யப்படுகின்றது!

ஏழை, பணக்காரன் பேதமின்றி குடிக்கும் மதுவிலும் கலப்படம் !

கைக்கு கை மாறும்  பண நோட்டுக்களிலும் கலப்படம் !

தண்ணீரிலும், வணிகப் பொருள்களிலும் கலப்படம் !

மிருகங்களிலும், தாவரங்களிலும்  இன  கலப்படம்!

காப்பி, தேயிலைகளிலும்  கலப்படம் செய்யப்படுகின்றது !

பதவி பெரும் வோட்டுக்களிலும்  கலப்படம் !

ஜாதி வேறுபாட்டால் திருமணங்களில் இன கலப்படம்!

எங்கு? எப்படித்தான் தேடுவது, நேர்மையில் கலப்படமில்லாத

அரசியல்  தலைவர்களையும், ஆட்சியாளர்களையும் !

 

 

 

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *