தமிழக அன்னைக்குத் தாலாட்டு

jj

பொன். இராம்

தாலாட்ட தாயிருந்தும்

தங்கமே தாயின் அரவணைப்பு சுகம்

வேலைப்பளுவால் அறிந்ததில்லை!

தோள் கொடுக்க தந்தையில்லை

தோள்மீது சாய்ந்து ஆதரிக்க

ஆதரவில்லை!

தரணியில் திரையுலகம் காட்டிய

கண்ணாடி மாளிகையில்

தங்கவிக்ரமாய் மலர்ந்தருளிய

தங்கவிளக்கே!

அரசியல் சாக்கடை

அநாகரிக விலங்குகளின்

மத்தியில் ஏன் வந்துதித்தாய்

பெண் சிங்கமே!

ஆயகலைகள் கற்றுணர்ந்த

உனக்கேன் சிறுமதிக்கூட்டங்களை

கட்டியாளும் வேலை!

போனதென்னவோ உனதுயிர்தான்

என்றாலும் தங்கமகள்

இருந்திருந்தால் தமிழ்நாட்டிற்கு

குறைவுமுளதோ!

யாருக்காக நீ சேர்த்த

 தங்கப்புதையல்

செல்வமகளே!

புவிமகளை நீ முத்தமிட

தங்கக் கருவறை அனைத்தும்

யாருக்காக தங்கம்மா!

கடலலை தாலாட்ட

சிலுசிலுக்கும் குளிர்காற்று

மட்டுமே உனக்கு

சொந்தமாக வேண்டும் என்றே

ஆணையிட்டிருந்தால்

நிலக்கோட்டைகள் எல்லாம் எதற்காக

அம்மா?

தாய்க்கு இறுதிக் கடன் செலுத்த

முடி துறக்க மறுக்கும்

இவ்வுலகில் முடி துறந்த ஏழை நலம்

காக்க உண்மையான அரசியல்

தொண்டன் யாரென்றே

உரைத்திட்டுச் சென்றிருந்தால்

தரணி உன்னை வாழ்த்தியிருக்கும்!

தாலாட்ட கடற்கரைத்தாய்

அருகிலிருக்க ஆறடி

சந்தன வாசனையில்

இப்போதாவது நிம்மதியாக

கண்ணுறங்குவாயா பெண்குலத்

தமிழகத் தாயே!

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க