திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

161225 - Tiruppavai 10 -Tulasigandh -lores

”திருத்துழாய் மார்பன், திருவரங்க மாலன்,
கருத்தவன் காதலித்தக் கோதை -திருப்பாவை
செப்பினாள் முப்பதை சேர்ந்தாள் மடிமீதவ்(THOU)
ஒப்பிலா தோள்சக்தி ஓம்’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க