திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

170624 - DWA -wcol-wmark

பகவான் உவாச
———————-
”காரியம் அற்றசோர்வு வீரன் உனக்கெதற்கு
சூரிகள் விண்ணிடை சேர்ப்பாரோ ! -ஆரியா
தேரை குதிரையை தேர்ந்தெடுத்த நீயெனக்குத்
தேரைநான் பாறை துளி’’….கிரேசி மோகன்….!

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க