திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

unnamed (2)

”மாட்டை இருத்தி மடிதனில்,தாலாட்டுப்
பாட்டைப் படிக்கின்றார் பாகவதர்: -காட்டில்
வசிக்கின்ற இதுதான் , ரசிக்கின்ற ராதை:
நிசிநிறத் தோனை நினை’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க