பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு புதிய கட்டணங்கள் அறிவிப்பு

பவள சங்கரி

பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு புதிய கட்டணங்கள் அறிவிப்பு. முந்தைய கட்டணத்தைவிட சுமாராக 20% அதிகரித்துள்ளது. அரசு ஒதுக்கீட்டில் சேரும் மாணவர்களுக்கு 50,000 லிருந்து 55,000 ரூபாய் வரையிலும் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டிற்கான கட்டணங்கள் ரூ 80,000 லிருந்து 85,000 வரையிலும் கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களுக்கு கட்டணத்தை நிர்ணயித்த அரசு AICTE அறிவித்த உள்கட்டமைப்பு, மேம்படுத்தப்பட்ட ஆசிரியர்கள் நியமனம் போன்றவைகளை நிறைவேற்றியிருந்தால் மட்டுமே இந்தக் கட்டண உயர்வு பொருந்தும் என்று அறிவிக்காதது ஆச்சரியமாக உள்ளது.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.