திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

FullSizeRender
”நூதனர் , நித்ய நவனீதர், வந்துசெல்லும்
சேதனர், சீராயர் சீதரர், -யாதவர்,
மாதவர், கேசவர், மாபா ரதம்செய்து
தீதகற்றும் கீதையாம் தேர்’’….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க