திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

IMG_4319
”தாயை மயக்குகிறார், தாமோ தரர்தன்மண்
வாயைத் திறக்க வினோதங்கள்: -ஆயர்
குலக்கொழுந்தா!அன்றி கடவுளா! என்று,
அலமலங்கி னாள்அன்னை அன்று’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க