கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

’’ரமண வசனாம்ருதம்’’….!

 

“பசிதாகம் மூப்பு பிணிசாவு எல்லாம் –
ருசிகண்ட பூனைச ரீரம்: -நசிகேத –
ஞானமது, பெற்றோர்க்கு நானகந்தை ஏதடா; –
வானமதற்(கு ) ஏது வரை “….கிரேசி மோகன் ….வரை -எல்லை….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க