கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

YAdavAbhudayam 01: Swamy Desika. watercolour 24x32 cms-wm Narayana, seated on white snake Anantha seems like a black cloud is ensconsed in a white cloud. Bhoodevi, along with the devas headed by Brahma, appeals to Narayana to save her from the unrighteous conduct of the kings. The bees swarm around her hair attracted by its fragrance, forming a parasol made of peacock feathers. The tears form a necklace around her neck.
YAdavAbhudayam 01: Swamy Desika.
watercolour 24×32 cms-wm
Narayana, seated on white snake Anantha seems like a black cloud is ensconsed in a white cloud.
Bhoodevi, along with the devas headed by Brahma, appeals to Narayana to save her from the unrighteous conduct of the kings.
The bees swarm around her hair attracted by its fragrance, forming a parasol made of peacock feathers. The tears form a necklace around her neck.

 

image1

’’கண்ணீர் துளிகள் கழுத்தில் அணிகலனாய்,
மண்நீர்(பூமாதேவி) மகளழைப்பு மாதவரை: -மன்னர்கள்,
சூது கவ்வினர், சூஷ்ஷம நாரணா
யாதவனாய் பூமிதனில் ஏள்’’….கிரேசி மோகன்….!

துடைப்பங் கழியைத் துணிப்பட்டால் மூடிப்
படைத்தாய் பிறவிப் பிணியை -இடைப்பையா
தீராவுன் ஆட்டத்தில் தோள்கொடுக்கும் தோழியெனைப்(பூமாதேவி)
பாரா திருப்பதேன் பகர்….!

 

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க