கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

ஆண்டவன் விருது…..

 

படமும் பாடலும்….!
——————————————-


’’பாண்டவன் தேருச்சி பாய்ந்து பறந்தவர்,
ஆண்டவன் பஞ்சமுக ஆஞ்சனேயர், -தூண்டவும்,
ஆண்டவனால் புத்தாண்டு ஆரம்பம் நாளின்று
வேண்டுதல்வேண் டாமை விருது’’….கிரேசி மோகன்….

ஆண்டவன் ஸ்வாமிகள் சித்தி….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க