இலக்கியம்கவிதைகள்

முதுமலையின் வனப்பு..!

ஆ. செந்தில் குமார்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குயில்கள் பாட்டு இசைக்க
மயில்கள் நடனம் புரியும்!
கிளிகள் கொஞ்சி மகிழ
கொக்கு ஒற்றைக்காலில் நிற்கும்!
புலிகள் சீறிப்பாய சிறு
முயல்கள் பதுங்கி மறையும்!
காட்டெருமை கரடி இருக்க
காட்டுப்பன்றிக் கூட்டம் மேயும்!
ஓநாய் நரியின் ஊளை – இரவில்
அச்சம் கொள்ள வைக்கும்!
யானைப்பிளிரல் சத்தம் கேட்க
வரையாடு ஒன்று கத்தும்!
மான்கள் துள்ளி ஓட – அதை
சிறுத்தை பாய்ந்து பிடிக்கும்!
வானரங்கள் யாவும்
மரக்கிளைகளில் தாவும்!
வண்டு தேனை அருந்த
மலர்கள் பூத்துக் குலுங்கும்!
வானுயர்ந்த மரங்களனைத்தும்
காற்றில் அசைந்து ஆடும்!
இயற்கை எழில் கொஞ்சும்
முதுமலையைக்காண மனம் கெஞ்சும்!

 

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க