திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

180402 Vatsalya A4 -lr

’’குட்டிப் பசுங்கன்றுக் குட்டியிடம், யாதவக்
குட்டனவன் ராதையைக் காண்கிறான்: -சுட்டிப்
பயலவர்க்கு எல்லாமே, பைங்கிளி ராதா:
வயலிவர் ராதைநீர் வீச்சு’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க