திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

180427 Vatsalya lr A4 pen and conte

’வெள்ளைப் பசுவின்கால் பிள்ளைக் கரியமுது
கொள்ளை அழகாய் கருப்புவெளுப்பில் -தெள்ளத்
தெளிவாகத் தீட்டி அளித்திடுவோய் இன்று,
பொலிவுடன் கண்ண பிரான்’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க