தேசிய கருத்தரங்கம் – அழைப்பிதழ்

 

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழியல் துறையும் தஞ்சைஅனன்யா பதிப்பகமும் இணைந்து நடத்தும் தேசிய கருத்தரங்க அழைப்பிதழ்.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.