திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

180916_Yashoda -wcol-lr 10×14

பள்ளிதனைக் கொள்வதால், பிள்ளை பெறுவதால்,
வெள்ளலைப் பாற்கடல் உள்ளமால், -புள்ளேறும்
கார்மேக வண்ணனும் கண்ணிநுண் அன்னையும்
நேர்நிகர் ஆவார் நமக்கு….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க