திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

181118 -DWA wcol- Canson A4 100gsm 300dpi lr
”தென்பாண்டி சீமையில் தேரோடும் வீதியிலே
என்பாண்டு மைந்தனை யரடிச்சார் -விண்பார்த்த
வைகுண்ட வாசலின் மைவண்ணன் வாத்சல்யக்
கைகொண்டு பார்த்தனுக்கு காப்பு’’…..கிரேசி மோகன்…..!
Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க