181126 -DWA -between the armiesm-24×32 wcol canson 200gsm -icam wm

இருபுறம் சேனை கருநிறக் கண்ணன்
அருச்சுனன் தேரை அசைத்து -பொறுமையாய்
கீதை பகர்கின்றார் காண்டீப சாரதி
பாதை பகவானின் போக்கு…..கிரேசி மோகன்….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *