கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

181126 -DWA -between the armiesm-24×32 wcol canson 200gsm -icam wm

இருபுறம் சேனை கருநிறக் கண்ணன்
அருச்சுனன் தேரை அசைத்து -பொறுமையாய்
கீதை பகர்கின்றார் காண்டீப சாரதி
பாதை பகவானின் போக்கு…..கிரேசி மோகன்….!

About கிரேசி மோகன்

எழுத்தாளர், நடிகர், கவிஞர், என சகல கலைகளிலும் பிரபலமானவர்.

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க