011201_Nimiththa matram-DWA -24×32 canson 200gsm Indian ink, watercolour, (Arjuna, O great archer, you are but an instrument) icam

 

”பிள்ளைப் பிராயத்தை, துள்ளும் இளமையை,
கொள்ளிக்குக் காத்திருக்கும் கோலத்தை, -உள்ளிருக்கும்
ஆன்மா அசையாது காண்பதுபோல் காணும்காண்
மேன்மேலும் மாற்றிடும் மெய்’’….கிரேசி மோகன்….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *