பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள் ! சூரிய வடுக்களின் [Sun Spots] காந்த வீச்சுகள் நேரடியாகப் பூமியில் பூகம்பத்தைத் தூண்டுமா ?

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா காலக் குதிரையின் ஆழியைச் சுழற்றுவது சூரியன். ஊழியின் ஓவியக் கரம் புரிவது ! ஓயாத சூரிய

Read More

மகாத்மா காந்தியின் மரணம்

[1869-1948] மகாத்மா காந்தியின் மரணம் சி. ஜெயபாரதன், கனடா [ சத்தியம், சுதந்திரம், சமத்துவம் ] நினைவு நாள் [காந்தீயக் கோட்பாடு] **

Read More

வையகத் தமிழ் வாழ்த்து

  வையகத் தமிழ் வாழ்த்து சி. ஜெயபாரதன், கனடா பாரத கண்டச் சீரிளம் தமிழே ! ஓரினம் நாமெலாம் ! ஒருதாய் மக்கள் ! வாழ்த்துவம் உன

Read More