Tag Archives: சி. ஜெய பாரதன்

செவ்வாய்த் தளவூர்தியிலிருந்து இயங்கிய காற்றாடி ஊர்தியின் முதல் வெற்றிப் பயணம்

சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா செவ்வாய்க் கோள் விஞ்ஞானிகள் முதன்முறை இயக்கிய சிற்றூர்தி வெற்றிகரமாய்ப் பறந்தது.   கரியமில வாயுவிலிருந்து உயிர்வாயு தயாரிக்கும் செவ்வாய்க் கோள் எந்திரம் https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/moxie/ https://www.smithsonianmag.com/science-nature/nasa-launching-instrument-make-oxygen-mars-180975430/ Mars Drone flew in Mars Low Gravity Low Air Atmoskhere செவ்வாய்க் கோள் விஞ்ஞானிகள் முதன்முறை வெற்றிகரமாய் இயக்கி, தணிந்த ஈர்ப்பு தளத்தில் சிற்றூர்தி ஒன்றைப் பறக்க வைத்தார். இந்த வாரம் நாசா செவ்வாய்த் திட்ட எஞ்சினியர்கள் இரண்டு விந்தை புரிந்தார். [ஏப்ரல் 19 -24, ...

Read More »

நாசாவின் விண்வெளிக் கப்பல்கள் இரண்டு நாற்பது ஆண்டு பயணம் செய்து அண்டைப் பரிதி மண்டலத்தை நெருங்கும்

Posted on October 6, 2018 சி. ஜெயபாரதன், B.E. (Hons), P.Eng (Nuclear), கனடா ++++++++++++++++++ https://youtu.be/rl1gtC6kuPg https://youtu.be/L4hf8HyP0LI https://youtu.be/prYDgWDXmlQ https://youtu.be/AbZ-6CcKw5M https://youtu.be/seXbrauRTY4 https://youtu.be/rl1gtC6kuPg https://voyager.jpl.nasa.gov/ https://www.nasa.gov/mission_pages/voyager/index.html ++++++++++++ நாற்பதாண்டுகள் பயணம் செய்து நாசாவின் விண்வெளிக் கப்பல்கள் இரண்டு சூரிய மண்ட லத்தின் காந்த விளிம்புக் குமிழைக் கடக்கும் ! அண்டைப் பரிதி மண்டலத்தை நெருங்கும்  ! நேர்கோட் டமைப்பில் வந்த சூரியனின் வெளிப்புறக் கோள்களை விண்கப்பல் இரண்டும், உளவுகள் செய்யும் ! நெப்டியூனின் நிலவை, கருந் தேமலை, பெரும் புயலைக் காணும் ! ...

Read More »

என் நாக்கு முனையில் !

மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா என்ன சொல்ல வேண்டும் என்றெண்ணி உன்னோடு பேச விழையும் போது சில சமயம் எனக்கு ஓரிரு நாட்கள் கூட ஆகும் ! ஆனால் சொற்கள் வெளி வராமல் நின்றுவிடும் நுனி நாக்கில் ! நீல நிறம் வானில் மங்கும் போது, வேலை இருப்ப தில்லை எனக்கு ! உனக்குச் சொல்ல புதிதாய் ஒன்றை நினைத்துப் பார்ப்பேன் ! ஆனால் சொற்கள் வெளி வராமலே நின்று விடும் நுனி நாக்கில் ! மக்கள் சொல்வது : ஏகாந்தனாய் நான் இருப்பதாய் ! ...

Read More »

நெஞ்சுக்குள் உன்னை அடைப்பேன்

மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா                 தனித்துப் போய் விட்ட நான் நகர்ப் புறத்தே உலவினேன் ! எதைக் காணப் போனேன் என்றெ னக்குத் தெரிய வில்லை ? அடுத்த பக்கம் போனேன், அங்கு வேறினத் தவனைக் கண்டேன் ! அப்போது திடீரெனப் பார்த்தது   உன்னைத் தான் ! சொன்னேனா என்றாவது, உன்னை நான் அடைய விரும்புவதை ?   ஓவ்வோர் நாளும், எந்தன் வாழ்வில் உடனாய் ...

Read More »

பூதப்பெருநிறைக் கருந்துளை உந்து கணைகள் பிரபஞ்சத்தின் முப்பெருஞ்சக்தி அகிலத் தூதர் எழுச்சியைத் தூண்டுகின்றன

Posted on February 4, 2018   சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா     https://youtu.be/VWuOZ_IGMq8 https://www.space.com/39475-monster-black-hole-jets-high-cosmic-particles.html ++++++++++++++++++ அற்பச் சிறு நியூட்டிரினோ  அகிலாண்டம் வடித்த சிற்பச் செங்கல் ! அண்டத்தைத் துளைத்திடும் நுண்ணணு ! அகிலப் பெரு வெடிப்பில் உதிர்ந்த கோடான கோடி அக்கினிப் பூக்கள் ! சுயவொளிப் பரிதியின் வயிற்றில் உண்டானவை ! வலை போட்டுப் பிடிக்க முடியாத வானியல் குஞ்சுகள் ! ஒளிவேகத்தில் செல்லும் மின்மினிகள் ! கண்ணுக்கும் தெரியா ! கருவிக்கும் புரியா ! எதோடும் ...

Read More »

சனிக்கோளின் முதல் வளையம் அரணுக்குள் அடைபடுவது, அதன் ஏழு துணைக்கோளின் சுற்று ஒருங்கிணைப்பால்

Posted on November 5, 2017 A team of Saturn moon keeps Saturn’s A ring from spreading. This image from NASA’s Cassini mission clearly show the ring’s density waves created by the small moons. The waves look like the grooves in a vinyl record. Credit: NASA ++++++++++++++ சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ++++++++++++ சனிக்கோளின் துணைக்கோளில் பனித்தளம் முறியக் கொந்தளிக்கும் தென் துருவம் ...

Read More »

பறப்பியல் பொறித்துவப் புரட்சி ! வானில் பறக்கும் தரைக் கார் “வாகனா” !

  சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா துணைப் பேராசிரியர் மேரி கம்மிங்ஸ்  http://news.mit.edu/2010/profile-cummings-0405 http://mems.duke.edu/faculty/mary-cummings http://www.bbc.com/future/story/20131031-a-flying-car-for-everyone https://en.wikipedia.org/wiki/Missy_Cummings ++++++++++++++++++++ பறப்பியல் பொறித்துறைப் புரட்சி !  செங்குத்தாய் உயரும் கார் ! சீராக ஏறி இறங்கும் தரைக் கார் !  முன்னோடி வாகனம் உருவாகி விட்டது ! வாணிபத் தயாரிப்பு வாகனமாய்  வாசலில் நிற்கப் போகிறது !  புதிய வானூர்தி   பரிதி சக்தியால் பறக்கும் ! எரி வாயு வின்றிப் பறக்கும் ! பகலிலும் இரவிலும் பறக்கும் ! பசுமைப் புரட்சியில் ...

Read More »

இரண்டாவது கூடங்குள ரஷ்ய அணுமின் உலை 1000 மெகாவாட் ஆற்றல் உச்சத்திறனில் இயங்குகிறது

Posted on June 29, 2017      June 29, 2017 சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ++++++++++++ http://www.npcil.nic.in/main/AllProjectOperationDisplay.aspx https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Power_Corporation_of_India http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/india.aspx https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_in_India http://www.npcil.nic.in/pdf/news_30aug2016_01.pdf news_30aug2016_01 Kudungula unit 2 http://npcil.nic.in/main/MOEF_clearance_EIA_KKNPP.aspx +++++++++++++++ இரண்டாவது கூடங்குளம் ரஷ்ய அணுமின்சக்தி நிலையம் உச்சத் திறனில் இயங்குகிறது. 2017 மார்ச் 31 தேதி முதல் இரண்டாவது கூடங்குளம் ரஷ்ய அணுமின்சக்தி நிலையம் முழுத்திறன் 1000 MWe ஆற்றலில் சிறப்பாக இயங்கி வருகிறது.  கட்டட அமைப்புகள், யந்திரச் சாதனங்கள் இணைக்கப்பட்டு, அணுக்கரு எரிக்கோல்கள் நிரப்பப்பட்டுப் ...

Read More »

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

  பாரசீக மூலம் : உமர் கயாம் ரூபையாத் ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா. [52] சுல்தான் மரணத் தளம் வெற்றுக் கூடாரம், சொந்தமான பூமியாய் அவர்க் கெழுதப் பட்டது; எழுந்தார் சுல்தான்; அவரது கறுப்புத் தொண்டர் தாக்கி அடுத்தவரைப் புதைக்கத் தயாரிப்பார். [52] But that is but a Tent wherein may rest A Sultan to the realm of Death addrest; The Sultan rises, and the ...

Read More »

பூமியின் சுற்றுப் பாதைப் பெயர்ச்சி, சுழலச்சுக் கோணத் திரிபு ஐந்தறிவு வானரத்தை ஆறறிவு மானிடமாய் வளர்ச்சி பெற வசதி அளிக்கிறது

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ++++++++ http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2017/05/apeman-to-spaceman-changes-in-earths-orbit-and-climate-ago-made-us-intelligent-watch-todays-galaxy-s.html?cid=6a00d8341bf7f753ef01bb09a0374e970d ++++++++++++++ வக்கிரக் கோள் வழி தவறி வையத்தில் மோதிச் சுக்கு நூறாகி, சுற்றுவீதி மாறி பிரளயம் நேரும், தட்ப வெப்பம் மாறும்  ! பரிதிக்கு அப்பால் பெயர்ந்து பூமி சூடு தணியும் ! டைனசார்ஸ் மரித்தன, நீண்ட இருட்டடிப்புக் குளிர்ச்சியில் ! வானர மூளை உன்னத மாகி மேனிலை மானிடம் உதிக்கும் ! மீண்டும் டைனசார்ஸ் தோன்ற வில்லை ! பிழைத்தவை பறவை இனம் ! பூமியின் ஆட்டத்தில் பொங்கி எழுந்தன எரிமலைகள் ...

Read More »

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

பாரசீக மூலம் :  உமர் கயாம் ரூபையாத் ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு தமிழாக்கம் :  சி. ஜெயபாரதன், கனடா.   [49] விந்தை இல்லையா ?  ஆயிரக் கணக்கான பேரில் நம்கண்முன் இருட்கதவைக் கடந்தோர் இதுவரை நமக்குப் பாதை காட்ட ஒருவர் கூட மீண்டிலர்; நாமே பயணம் செய்து தான் காண வேண்டும். [49] Strange, is it not? that of the myriads who Before us pass’d the door of Darkness through Not one returns ...

Read More »

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

பாரசீக மூலம் :  உமர் கயாம் ரூபையாத் ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு தமிழாக்கம் :  சி. ஜெயபாரதன், கனடா. 43]நண்பர்காள், மதுக் கூத்தடிப்புத் துணிவுடன் நடந்ததென் வீட்டில் எனக்கிரண்டாம் திருமணம்; காரணம் இல்லை, பழங் கட்டிலுக்கு மணவிலக்கு திராட்சைக் கொடி மகள் என் மனைவியாய் ஏற்பு. [43] You know, my Friends, with what a brave Carouse I made a Second Marriage in my house; Divorced old barren Reason from my Bed, And ...

Read More »

பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள் ! சூரியக் கோள்கள் உண்டாகத் தானாக உருவாகும் பிண்டத் தூசித் திரட்டுகள்

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ++++++++++ சூரிய குடும்பப்  பின்னலில் ஆப்பம் போல் சுட்டுக் கோள்கள் திரண்ட தென்ன ? சூரிய மண்டத்தில் பூமி மட்டும் நீர்க்கோ ளான மர்மம் என்ன ? நீள்வட்ட வீதியில் நில்லாமல் ஒரே மட்டத்தில் சுற்றுவ தென்ன ? பூமியில் மட்டும் புல்லும், புழுவும், புறாவும் ஆறறிவு மானிடமும் பேரளவில் பெருகிய தென்ன ? அகக்கோள் பாறையாய், புறக்கோள் வாயுவாய் பரிதி சுற்றி வருவ தென்ன ? பிண்டத் தூசி தானாய்த் திரண்டு அண்டக் கோளான ...

Read More »

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – 4

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா [பேரங்க நாடகம்] மூலம்: ஷேக்ஸ்பியர் & பெர்னாட்ஷா தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா [அங்கம் -2 பாகம் -4] “கிளியோபாத்ரா நடை, உடை, பாவனைகளில் தென்படும் அவளது பண்பு நளினம், மாந்தரைச் சந்திக்கும் போது உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள்ளும் வகையில் மெச்சும்படிப் பிரமிக்க வைக்கும். அவளது பேச ஆரம்பித்தால் பேச்சுக் குரலினிதாகிக் கேட்போரைக் கவர்ந்து விடும்”. சிஸெரோ [Cicero, on Cleopatra’s Death, First Century B.C] அவளது கண்கள் தீவிரக் கவர்ச்சி வாய்ந்தவை! அணங்கின் வனப்பிற்கும் அப்பாற் பட்டவை! வான்வெளி ...

Read More »

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா [பேரங்க நாடகம்]

மூலம்: ஷேக்ஸ்பியர் & பெர்னாட்ஷா தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா +++++++++++++++++ அங்கம் -1 பாகம் -3 அவளது கண்கள் தீவிர சக்தி வாய்ந்தவை! அணங்கின் வனப்பிற்கும் அப்பாற் பட்டவை! வான்வெளி நிலவையும் வசீகரம் செய்பவை! வாக்கு வன்மையில் நெகிழ வைப்பவள்! ஜான் டிரைடென் [John Dryden, Drama: All for Love] “வாழ்க்கையில் நடந்த தொடர் நிகழ்ச்சிகள் யாவும் தானாக நேர்ந்த விளைவுகள் அல்ல! அவை ஒவ்வொன்றும் உள்ளத் தூண்டலின் தேவையால்தான் ஏற்பட்டது!” ஹன்னா ஸெனிஷ், யூதப் பெண் கவிஞர் [Hanna Senesh ...

Read More »