பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள் – கட்டுரைப் போட்டி முடிவுகள்

அன்பினிய நண்பர்களே, வணக்கம். சென்ற [ஜூலை, 2015] மாதத்திற்கான, ‘பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள்’ கட்டுரைப் போட்டிக்கான, நடுவர் திரு ஐயப்பன் கிருஷ்ணன் அவர்க

Read More

பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள் – கட்டுரைப் போட்டி

வல்லமையில் பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள் என்ற தலைப்பிலான புதிய கட்டுரைப் போட்டியை அறிவிப்பதில் மகிழ்கிறோம். இணையம் மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றது. இருந்

Read More

இணையப் பயன்பாடு – கட்டுரைப் போட்டி

அன்பு நண்பர்களே, இணையம், நல்லதைவிட அல்லதை நிறைய தருவதாக ஒரு புகார் நம்மிடையே அவ்வப்போது கூறப்படுகிறது. ஆனால், உண்மை அங்ஙனமில்லை. இணையம் எவ்வளவோ நல்ல

Read More