விபுலானந்த அடிகளாரின் பன்முகப் பரிமாணங்கள்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  விபுலானந்த அடிகளார் இப்பூவுலகில் வாழ்ந்த காலம் ஐம்பத்து ஐந்து வருடங்கள் மட்டுமே. ஆனால் இக்காலக் கட்டத

Read More

மதுவிற்றல் முறையோ!

மகாதேவ ஐயர்  ஜெயராமசர்மா,  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  எம்மதமும் மதுகுடிக்கச் சொல்லியதே இல்லை எந்நூலும் மதுநன்று எனச்சொன்ன துண்டோ புத்தரொடு வள்ளுவரும்

Read More

கொரோனா வரமா? சாபமா?

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண்,  ஆஸ்திரேலியா கொரோனா வரமா சாபமா என்றால்... வரமென்றும் கருதலாம். சாபமென்றும் கருதலாம். சாபமென்னும் வேளை அதனால் ஏற்பட

Read More

நான் காற்றுவாங்கப் போனேன் ஒரு க‌‌‌‌‌ஷ்டம் வாங்கி வந்தேன்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா பெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா நான் காற்றுவாங்கப் போனேன் ஒரு க‌‌‌‌‌ஷ்டம்வாங்கி வந்தேன் அதைக் கேட்டு வாங்கவில்லை இப்போ கிலிக்குள்

Read More

சிந்தையைத் திருத்தும் சிவராத்திரி

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா முன்னாள் தமிழ் மொழிக்கல்வி இயக்குநர், மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா மனிதர்களை மாண்புடன் வாழச் செய்வதற்கு நல்ல நெறிகளைக் காட்டி நிற

Read More

என்னப்பா!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா விரதமெலாம் தானிருந்து விரும்பியெனை இறைவனிடம் வரமாகப் பெற்றவரே வாய்மைநிறை என்னப்பா விரல்பிடித்து

Read More

கொன்றுவிட்டால் சுவர்க்கம் கிடைக்குமா?

-மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா வெறி கொண்டு அலைகின்ற நெறி பிறழ்ந்த கூட்டமதால் கறை படியும் காரியங்கள் கண் முன்னே காண்கின்றோம்

Read More

எண்ணியெண்ணி அழுகின்றோம்!

மகாதேவ ஐயர்  ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா  இரக்கமின்றி கொலைசெய்ய எம்மதமும் சொன்னதுண்டா? வணக்கத்தலம் வன்முறைக்கு வாய்த்ததென்ற

Read More

இதோ, நம் வேட்பாளர்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா, மெல்பேண் , ஆஸ்திரேலியா தேர்தல்தேர்தல் தேர்தலென்று தெருவெல்லாம் திரிகிறார் ஆளைஆளை அணைத்துபடி அன்புமுத்தம்

Read More

தங்கச் சிலம்பொலியார்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா சித்திரை பிறக்குமுன்னர் சிலம்பொலி அடங்கியதே! மொத்தமுள்ள தமிழறிஞர் முழுப்பேரும் அழுகின்றார்!

Read More