2019 நவராத்திரி கவிதைகள் 9

-மரபின் மைந்தன் முத்தையா வெண்ணிறப் பாற்கடல் மத்தியிலே வெண்ணிலவாக எழுந்தவளாம் தண்ணந் துழாயணி கேசவனின் திருமார் பினிலே அமர்ந்தவளாம் எண்ணிய யாவையு

Read More

2019 நவராத்திரி கவிதைகள் 8

மரபின்மைந்தன் முத்தையா காலை திருவாரூர் மாலை திருக்கடவூர் கோலங்கள் காணக் கிடைத்ததே - சீலமாய் அங்கே கமலாம்பா இங்கே அபிராமி மங்கலத்தே ஆழும் மனம்.

Read More

2019 நவராத்திரி கவிதைகள் 6

-மரபின்மைந்தன் முத்தையா புத்தகம் என்பது கோயிலென்றே -அதை[ புரட்டிடும் நொடியினில் நினைந்திடுக புத்தம் புதிய கலைகளெல்லாம் -அந்த பாரதி கொடைஎன மகிழ்

Read More

2019 நவராத்திரி கவிதைகள் 5

மரபின்மைந்தன் முத்தையா  எழுதப் படாத ஏடுகளில்- வந்து எழுது கோல்முனை தீண்டுகையில் உழுத நிலத்தில் பயிர்போலே-அங்கே உதித்திடும் எண்ணம் கொடுப்பது யார்

Read More

2019 நவராத்திரி 2

-மரபின்மைந்தன் முத்தையா  இடைவெளியே இல்லா இவள்கருணை கிட்ட தடை - வெளியே இல்லை தனக்குள் - மடையை அடைக்கும் அகந்தை அடித்தே உடைத்தால் கிடைக்குமே சக்தி

Read More