திருக்குடமுழுக்கில் வடமொழி-திருமுறைகள் சொல்வதென்ன?

-மரபின் மைந்தன் முத்தையா   தஞ்சைப் பெருவுடையார் திருக்கோவில் திருக்குடமுழுக்கு பற்றிய விவாதங்கள் வளர்ந்துகொண்டே போகின்றன. ஆலயத்தோடும் ஆன்

Read More

மந்திரத் திருவடி

மரபின் மைந்தன் முத்தையா   வணங்கா முடியும் வணங்கும் திருவடி இணங்கா அசுரரும் இணையும் மலரடி துணங்கை வென்று துலங்கும் கழலடி குணங்கள

Read More

2019 நவராத்திரி கவிதைகள் 10

மரபின் மைந்தன் முத்தையா (06.10.2019 அன்று சென்னையில் நிகழ்ந்த "முப்பெருந் தேவியர்" எனும் தலைப்பிலான கவியரங்கில் தலைமையேற்றுப் பாடிய கவிதை) பட்டாக இர

Read More

2019 நவராத்திரி கவிதைகள் 9

-மரபின் மைந்தன் முத்தையா வெண்ணிறப் பாற்கடல் மத்தியிலே வெண்ணிலவாக எழுந்தவளாம் தண்ணந் துழாயணி கேசவனின் திருமார் பினிலே அமர்ந்தவளாம் எண்ணிய யாவையு

Read More

2019 நவராத்திரி கவிதைகள் 8

மரபின்மைந்தன் முத்தையா காலை திருவாரூர் மாலை திருக்கடவூர் கோலங்கள் காணக் கிடைத்ததே - சீலமாய் அங்கே கமலாம்பா இங்கே அபிராமி மங்கலத்தே ஆழும் மனம்.

Read More

2019 நவராத்திரி கவிதைகள் 7

மரபின் மைந்தன் முத்தையா சூரியனை, சந்திரனை, சூடுகிற தோடாக்கி சுந்தரி நீ நிற்கிறாய் சூட்சுமங்கள் நிகழ வைத்து சாட்சியங்கள் இல்லாமல் சுடராக ஒளி  பூக

Read More

2019 நவராத்திரி கவிதைகள் 6

-மரபின்மைந்தன் முத்தையா புத்தகம் என்பது கோயிலென்றே -அதை[ புரட்டிடும் நொடியினில் நினைந்திடுக புத்தம் புதிய கலைகளெல்லாம் -அந்த பாரதி கொடைஎன மகிழ்

Read More

2019 நவராத்திரி கவிதைகள் 5

மரபின்மைந்தன் முத்தையா  எழுதப் படாத ஏடுகளில்- வந்து எழுது கோல்முனை தீண்டுகையில் உழுத நிலத்தில் பயிர்போலே-அங்கே உதித்திடும் எண்ணம் கொடுப்பது யார்

Read More