இந்த வார வல்லமையாளர் 308 – ‘ட்ரீ ஆம்புலன்ஸ்’ அப்துல் கனி

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ இந்த வார வல்லமையாளர் 308 – அப்துல் கனி உலக வெப்பமயமாதல் அதனால் ஏற்படும் வறட்சி பேரழிவு ஆகியவற்றிற்கு முக்கிய காரணம் காடுகள் அழிக

Read More

வல்லமையாளர் விருது 307 – திவான்ஷு

-விவேக்பாரதி அறிவியலின் துணை கொண்டு மனிதன் எத்தனையோ இயலாமைகளைச் சாத்தியமாக்கி இருக்கிறான். மனிதனால் வேகமாக நகர முடிந்தது, இருட்டை விலக்க ஒளி உருவாக

Read More

வல்லமையாளர் 305 – கோமதி மாரிமுத்து

-விவேக்பாரதி வாழ்க்கை என்னும் ஓட்டப் பந்தயத்தில் எத்தனையோ தடைகளைத் தாண்டி, சுமைகளை ஏந்தி நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறோம். வெற்றி தோல்வி

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (292)

  அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் நாட்டல் ஆலயம் பதினாயிரம் வைத்தல் இன்னருங்கனிச் சோலைகள் செய்தல் இனிய நீர்த்தண் சுனைகள் இயற்றல் பின்னருள்ள தருமங்

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (291)

எந்தவொரு பெரும் முயற்சிக்கும் அதனைச் செயலாக்க இயன்ற தோள்கள் தேவை. தோள்கள் இல்லாமல் மூளை என்ன சிந்தித்தாலும் அது வெறும் கனவுகளாகவும் சிந்தனைகளாகவும்

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் (290)

-விவேக்பாரதி   வேறெந்த மொழிகளுக்கும் இல்லாத பல தனிச்சிறப்புகளை நம் தமிழ்மொழி தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. அதில் ஒன்று நமது யாப்பிலக்கண அமைப்பு. மக

Read More