எஸ்.வி. நாராயணன்

மத்திய பத்திரிக்கைத் தகவல் அலுவலகத்திலிருந்து 1996-ல் ஓய்வு பெற்றவர் . 1996-முதல் 2008 வரை தினமணிக்கு எழுதும் அரிய வாய்ப்பை பெற்றவர்.