முனைவர் பா.மஞ்சுளா

முனைவர் .பா.மஞ்சுளா தமிழ்த்துறைத் தலைவர் எஸ் .எஸ் .எம்.கலை அறிவியல் கல்லூரி குமாரபாளையம் நாமக்கல் மாவட்டம்